FESTIVAL ZA MREŽAMI

Už po druhýkrát mali odsúdení z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice možnosť byť súčasťou významného medzinárodného filmového festivalu lokálnych televízií Zlatý Žobrák. Súbežne s projekciou pre verejnosť sa od 7. júna do 9. júna aj za bránami väznice premietali filmy z rôznych krajín pre takmer 100 odsúdených, ktorí tak mali jedinečnú príležitosť prezrieť si produkciu aj z pre nás menej dostupných destinácií. Krátke dokumenty a filmy o radostiach a starostiach, ale aj o utrpení a obeti, prebudili emócie a rozprúdili debaty o existenčných veciach. Veď nahliadnuť cez filmovú kameru na miesta, kam bežný turista nezavíta, či dozvedieť sa o problémoch, s ktorými sú denne konfrontovaní „obyčajní ľudia“, nie je úplne bežné, o to viac si to vážia diváci, ktorí napriek mrežiam nezostali izolovaní od sveta vonku.

Zdroj: http://www.zvjs.sk/?news=1966