Informácia o panelovej diskusii na tému: Terorizmus, vojny, a iné konflikty a kritické situácie – existenčná hrozba žurnalizmu

Panelová diskusia na tému: Terorizmus, vojny, a iné konflikty a kritické situácie – existenčná hrozba žurnalizmu sa konala v rámci medzinárodného festivalu lokálnych televízii – Zlatý žobrák, 8. júna 2017 o 14:00 v Dome techniky na Južnej triede 2/A v Košiciach. Na panelovej diskusii sa zúčastnili: Grigorij Mesežnikov president IVO Slovakia, Jozef Klavec political scientist Faculty of social sciences Trnava Slovakia, Eduard  Chmelár political scientist Slovakia, Jurgen Linke Open Channels for Europe Germany, kpt. PhDr. Vladimír Malíček, PhD. – odborný asistent Katedry spoločenských vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Original článok: SEM