Zlatý žobrák v regióne Spiša

Filmový workshop
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo 8. júna 2017 o 17:30 hod., v rámci 23. medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák, workshop nielen pre filmárov, ktorý bol zameraný na ekonomické aspekty investigatívnej publicistiky v súkromnom regionálnom televíznom vysielaní.

Účastníci mali možnosť diskutovať samozrejme aj na ďalšie témy, ktoré prirodzene plynuli z prezentácií hostí. Saman Hosseinpuor z Iránu – minuloročný víťaz Zlatého žobráka v sekcii Mladý autor sa predstavil filmom „Ryba“ , na pozadí ktorého sme mohli vidieť nielen príbeh svojského šťastia dvoch ľudí, ale aj situáciu filmového priemyslu Iránu a podmienky filmárskej práce v tejto krajine.
Vladimír Seman – režisér, scenárista, producent VS Spirit, s.r.o., nám prostredníctvom filmu „Themis Popadič“ chcel priblížil jednu z možných a podľa neho veľmi potrebných ciest, ktorou sa neprofesionálni filmári môžu vydať, aby tak prostredníctvom svojho remesla informovali o občianskych krivdách v spoločnosti. Podľa jeho slov, film je práve to médium, ktoré dáva jedinečné možnosti vypovedania toho, čo slovom nemožno povedať a dokázať.
Romain Philippe Pomedio – president Cinaps TV v krátkosti predstavil svoj výskum sústreďujúci sa na zmeny vnímania filmového obrazu mladých ľudí a ich vplyv na kognitívne procesy prebiehajúce v mozgu.
Účastníčkou workshopu bola aj Audrey Bastide – asistent de production LYON Capitale TV.
Stretnutie ponúklo ďalšiu z možností vzdelávania sa nielen pre priamych tvorcov neprofesionálneho filmu, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá má záujem o „vypovedajúci film“ a nekomerčnú kultúru.

Celý článok: SEM