Zlatý žobrák aj mimo Košíc

KOŠICE –  Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 sa rozširuje do regiónov Košického kraja. Košický samosprávny kraj bude v tomto roku jeho partnerom. Podporí ho finančne aj premietaním filmov vo svojich regionálnych kultúrnych zariadeniach.

Festival Zlatý žobrák tohto roku okrem Košíc zavíta aj do Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a do Rožňavy. Jeho 23. ročník sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júna 2017.

Najstarší a stále jediný festival svojho druhu v Európe je považovaný za jedno z najväčších mediálnych podujatí. Rozšírením premietania filmov do troch okresných miest podporí rozvoj regiónu v sociálnej a kultúrnej oblasti. Do organizovania festivalu sa v týchto troch  mestách zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, v ktorom sa budú priamo premietať filmy a Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kde sa uskutoční  workshop pre stredoškolákov a miestnych filmárov na tému Tvorba reportáže a spôsob financovania amatérskej reportáže. Na festivale sa podieľajú aj lokálne televízie TV Mistral Michalovce, TV Zemplín, TV Reduta Spišská Nová Ves a Rožňavská televízia.

„Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho priemyslu. Napojenie našich tvorcov, ľudí zo sektoru MEDIA ART, na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť,“ hovorí Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry Košického samosprávneho kraja. Kraj festival podporí sumou 35 000 eur.

Celý článok: SEM