Medzinárodný festival lokálnych televízií bol založený v roku 1995 vďaka zmene v politickom a ekonomickom systéme a vďaka snahe jednej zo vznikajúcich slovenských lokálnych televízií.

Vznikol ako svojpomocná snaha a v tomto duchu pokračuje dodnes. Festival Zlatý Žobrák pomohol svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov lokálnych televízií definovať ideu lokálnych a regionálnych médií, a to nie len vo východnej Európe, ale aj v rámci celého európskeho kontinentu.

Organizátori festivalu stále považujú túto časť mediálneho priestoru za neoceniteľnú súčasť budovania demokratických princípov a ekonomického rozvoja.